corobora


A corobora înseamnă cu totul altceva decât încearcă să spună unii și alții, folosind acest verb. Ei ar vrea să se înțeleagă ceva de genul: a pune împreună informații din mai multe surse. Conform DEX, „a corobora” înseamnă de fapt:    

...

numele primelor trei zile din săptămână


În tradiția iudaică, ziua de odihnă și venerare, Sabatul, este sâmbăta și că, în limba engleză, numele acestor trei zile sunt Saturday (Saturn-day, ziua lui Saturn), Sunday (Sun-day, ziua Soarelui) și Moonday (Moon-day, ziua Lunii).    

...

vechi creștin


Catolic „pur”, care nu avea strămoși evrei sau mauri.

...

ultramontan


Partizan al infailibilității și omnipotenței papei.

...

tzedakah


Act de caritate îndeplinit de evrei, considerat drept obligație morală. A se vedea tzedakah.

...

trampa


O adăugire la potro – o gaură prin care se scoteau și atârnau picioarele victimei.

...

tocado


Formă de acoperământ de cap moștenit de la mauri și folosit în Spania secolului al XV-lea de toată lumea, iar în secolul XVI, de moriscas.

...

Suprema


Consiliul suprem al Inchiziției spaniole.

...

sanbenito


Îmbrăcăminte purtată de un penitent al Inchiziției, de obicei o tunică fără mâneci, de culoare gălbuie, decorată cu demoni și purtată după ce penitentul fusese „reconciliat”. Sanbenitos erau apoi atârnate în biserica parohială a penitentului, ca avertisment pentru enoriași, rămânând acolo, deseori și vreme de secole întregi.

...