România în rapoarte OSS

Aceasta este partea 1 din totalul de 10 articole ale seriei OSS - România
0
(0)

CIA a publicat aproape 13 milioane de documente desecretizate, consecință a acțiunilor unui ONG (MuckRock)!

Să vedem ce rețineau rapoartele OSS (Office of Strategic Services) despre România. Raportul OSS al lunii August 1944 (inclus mai jos) afirma la pagina “v”:

The significance of OSS activity in the Balkans became evident upon the Russian knockout of Romania. By the end of the month an OSS team had entered that country to arrange the evacuation of a large number of U.S. airmen and other Allied personnel previously held as prisoners of war and to exploit the abundence of intelligence material laid open to the Allies.

În traducere:

Importanța activității OSS în Balcani a devenit evidentă în cazul knock-out-ului rusesc în România. Până la sfârșitul lunii o echipa OSS a intrat în această țară, pentru a aranja evacuarea unui număr mare de aviatori SUA și alți membri ai personalului aliat reținuți anterior ca prizonieri de război și pentru a exploata abundența materialelor informative disponibile aliaților.

Vedem așadar că, spre deosebire de modul cum am perceput noi evenimentele de la 23 August, spionajul american vorbea în rapoartele sale nu doar foarte sec, ci și ca un eveniment oarecare, dar, atenție, ca pe o realizare a rușilor! Păi în această situație, ne mai miră că ne-au lăsat pe mâna rușilor la Ialta?

La pagina 58/132 a fișierului pdf se menționează:

D. Field Photographic. (NATO personnel: 2 officers, 8 enlisted men; total 10. METO personnel: 1 enlisted man.)

Two Field Photographic men were sent on the mission to Rumania where they filmed the evacuation of more than 1100 American airmen, the entry of the Russians into Bucharest, and bomb damage scenes. They were the only cameramen on this historic mission.

În traducere:

D. Domeniul fotografic. (Personalul NATO: 2 ofițeri, 8 bărbați înrolați; total 10. personal METO: 1 om înrolat.)

Doi fotografi de teren au fost trimiși în misiune în România, unde au filmat evacuarea a mai mult de 1100 de aviatori americani, intrarea rușilor în București, și scenele pagubelor bombardamentelor. Ei au fost doar cameramani în această misiune istorică.

Iar la pagina 60/132 se poate vedea:

The Istanbul Mission was largely occupied with problems arising from the break of Turkey with Germany, and with the dispatch of teams to Rumania and Bulgaria.

(…)

Several members of Rumanian peace delegation informally approached OSS prior to the coup of 23 August. We confined our activities solely to contact work and kept the American Legation fully informed on the tenor of conversations. These individuals were useful to us in obtaining intelligence items and in making arrangements for the entry of an OSS team into Rumania. Lt. Comdr. Wisner went into Rumania along with a number of newspaper men 1 September, with the balance of the team scheduled to follow him shortly. British agencies, which had been planning a similar forward movement, were prevented from doing so by orders of their Foreign Office. Preparations for an overland mission to go to Bulgaria had been completed by the end of the month, and the team was expected to move in momentarily.

În traducere:

Misiunea din Istanbul a fost în mare parte ocupată cu problemele ce decurg din ruperea Turciei de Germania, precum și cu expedierea de echipe în România și Bulgaria.

(…)

Mai mulți membri ai delegației române de pace au abordat în mod informal OSS înainte de lovitura de stat de la 23 August. Ne-am limitat activitățile doar pentru a contacta și a păstra legația americană deplin informată cu privire la tonul conversațiilor. Aceste persoane au fost utile pentru noi în obținerea de informații și în a face aranjamentele pentru intrarea unei echipe OSS în România. Lt. Comdr. Wisner a intrat în România, împreună cu un număr de ziariști pe 1 septembrie, urmând ca echipa planificată să-l urmeze în scurt timp. Agențiile britanice, care își planificaseră o mișcare similară înainte, au fost împiedicați să facă acest lucru prin ordinele propriului Minister al Afacerilor Externe. Pregătirile pentru o misiune pe uscat pentru a merge în Bulgaria au fost finalizate până la sfârșitul lunii, iar echipa e așteptată să se mute din moment în moment.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [0.00 B]

Iar în Raportul OSS al lunii Septembrie 1944, (inserat deasemenea mai jos), se afirmă la pagina „v”, respectiv 19/133 a documentului pdf:

In the Balkans OSS teams were very active in the wake of Russian victories. Personnel flown into Romania at the end of August (see August report, pp. v, 24) collected a vast amount of oil intelligence and aided in the evacuation of more than 1,300 fliers.

În traducere:

În Balcani echipele OSS au fost foarte active în urma victoriilor rusești. Personalul aeropurtat în România la sfârșitul lunii august (a se vedea raportul august, pp. V, 24), a colectat o cantitate mare de informații despre petrol și a ajutat la evacuarea a peste 1.300 de pliante.

În următoarea pagină, raportul mai face o precizare:

Special teams, similar to the unit already active in Bucharest, were formed to enter Belgrade and Budapest when those cities would be yelded by the Germans.

În traducere:

„Echipe speciale, similar cu unitatea deja activă din București, s-au format pentru a intra în Belgrad și Budapesta, atunci când aceste orașe vor fi cedate de germani.

La pagina 51/133 a fișierului pdf se punctează:

B. Accomplishments of Outstanding Interest.

1. The ACRU unit which was so successful in evacuating over 1300 force-landed fliers from Rumania was joined by an intelligence team from Istanbul and a Bomb Damage Appraisal unit. The group arrived in Bucharest early enough to secure a great deal of extremely valuable material and were in a position to become associated with the Russians as they moved into the city. Close relations were established with Russian Commander and also with Rumanian Goverment officials, which produced a great deal of extremely valuable intelligence of all sots. The Bomb Damage Appraisal Unit made a study of the damage to the Ploesti oil fields, and obtained valuable information of the effectiveness of our bombing program and on oil installations. We also provided personnel for a special MAAF board of inquiry which was established to investigate the alleged atrocities to U.S. airmen. The intelligence from Bucharest was so valuable that MAAF established daily plane courier service for mail beginning 28 September.As a result of the collection of more than a half a ton of documentary material in Bucharest a problem arose as its final disposition. Representatives of MAAF suggested that this material should be sent to the Air Ministry in London for final analysis, but Colonel Glavin demonstrated to them that OSS operated independently of Army intelligence agencies under a directive from the Joint Chiers of Staff. As a result we turned over to MAAF documentary material dealing with operational intelligence and the ballance of the materials were sent to Washington for furter study. This problem will probably arise again in the future but it is felt that the reaffirmation of our independent position will prevent its being serious.

În traducere:

B. Realizarile remarcabile.

1. Unitatea ACRU care a avut atât de mult succes în evacuarea peste 1300 de parașutiști au aterizat n România și s-au alăturat echipei informative din Istanbul și unității de evaluare a pagubelor bombardamentelor. Grupul a sosit anterior la București suficient pentru a asigura o mare parte din materiale extrem de valoroase și a fost în măsură să se asocieze cu rușii imediat ce s-au așezat în oraș. Relațiile strânse au fost stabilite cu comandantul rus și, de asemenea, cu oficiali guvernamentali români, care au oferit o mare cantitate de informații extrem de valoroase pentru toți. Unitatea de evaluare a pagubelor bombardamentului a făcut un studiu al prejudiciilor produse câmpurile petroliere din Ploiești, și a obținut informații valoroase ale eficienței programului nostru de bombardament asupra instalațiilor petroliere. De asemenea, ne-am asigurat personal pentru un consiliu special MAAP de anchetă, care a fost stabilit pentru a investiga presupusele atrocități asupra aviatorilor americani. Echipa informativă din București a fost atât de valoroasă încât MAAP stabilit serviciul zilnic de curierat pentru avionul de corespondență începând cu 28 Septembrie. Ca rezultat al colectării a mai mult de o jumătate de tonă de material documentar la București, a apărut o problemă cu depozitarea sa finală. Reprezentanții MAAP au sugerat ca acest material să fie trimise Ministerului Aerului din Londra, pentru analiza finală, dar colonelul Glavin a demonstrat că OSS le poate procesa independent de agențiile militare, sub conducerea  Join Chiers of Staff. Ca rezultat, am predat materialul documentar MAAP care se ocupă cu informații operaționale și cu analiza materialelor acestea fiind trimise la Washington pentru viitoare analize. Probabil, această problemă va apărea din nou în viitor, dar se consideră că reafirmarea poziției noastre independente va împiedica agravarea ei.

De asemenea, la pagina 58/133 a fișierului pdf, apar următoarele referiri la România:

I. Turkey

Istanbul SI has been virtually at a standstill this month due to the Russian occupation of Rumania and Bulgaria wich curtailed all movement and communications witch these countries, and the preocupation of SI personnel with the Bucharest and Sofia missions which are controled from Bari.

În traducere:

I. Turcia

SI din Istanbul a fost practic în impas în această lună din cauza ocupației rusești din România și Bulgaria, care diminuează mișcările de comunicare ale acestor țări, iar preocuparea personalului SI ale misiunilor din București și Sofia, care sunt controlate de la Bari.

Pagina 74/133 menționează:

RUMANIA

BUCHAREST CITY UNIT REUNION (Acru)

Evacuation of airmen
With the City Unit

Sole medium through which intelligence has been transmited from Russian General Staff. 1,190 airmen evacuated during September

În traducere:

ROMÂNIA

BUCUREȘTI CITY UNT REUNION (Acru)

Evacuarea aviatorilor
Cu City Unit

Unicul mediu prin care informația a fost transmisă de la Statul Major General Rus. 1.190 de aviatori au fost evacuați pe durata lunii Septembrie.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [0.00 B]

Deplasare în serie :: România în arhivele CIA/OSS (1) >>

Cum apreciați acest articol?

Eu îl consider de 5 ⭐️ (altfel nu-l scriam). Tu?

Total voturi: 0 :: Media evaluării: 0

Fără voturi, încă! Fii primul la evaluarea acestui articol.

Dacă ați găsit acest articol util...

Urmăriți-mă pe social media!

Regret dacă acest articol nu v-a fost util!

Permiteți-mi să-l îmbunătățesc!

Spuneți-mi cum pot îmbunătăți acest articol?

Lasă o urmă a trecerii tale pe aici. Un comentariu e binevenit!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.