Controlul (1)

Aceasta este partea 1 din totalul de 18 articole ale seriei Controlul
0
(0)

Deși conform DEX (online), cuvântul control semnifică în principal doar o  „verificare permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații etc., pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire”, iată că în spiritul Dicționarului limbii române literare contemporane, 1955-1957 (DLRLC (1955-1957)) înseamnă:

1. Analiza permanentă sau periodică a unei activități, cu scopul de a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. V. verificare, supraveghere. Congresul [al XlX-lea al P.C.U.S.] a subliniat actualitatea neștirbită a învățăturii marelui Lenin, că principalul în munca organizatorică de partid este alegerea justă a oamenilor și controlul executării hotărîrilor. SCÎNTEIA, 1953, nr. 2562. Controlul permanent din partea organelor de partid și a conducerii universităților serale de marxism-leninism, ședințele periodice. de analiză a conținutului ideologic al lecțiilor constituie condiția esențială pentru asigurarea unei înalte calități a propagandei marxist-leniniste. LUPTA DE CLASĂ, 1953, nr. 5, 125. Cifră de control = exponent care indică limitele cantitative ale producției. Consiliul de Miniștri aprobă cifrele de control ale pla­nului de stat. ▭ Lucrare de control = lucrare prin care se verifică la anumite intervale cunoștințele studen­ților, ale elevilor etc. (Tehn.) Masă de control = masă pe care se află centralizate toate indicatoarele de control ale unei secții mecanizate dintr-o întreprindere sau ale întregii întreprinderi. Punct de control = loc fix (la intrarea într-un oraș, într-o țară etc.) unde organele autorității supraveghează îndeplinirea formalităților legale pentru trecerea pietonilor, a vehiculelor etc. Control monetar = măsuri și operații destinate să asigure buna circulație a monedelor și baterea lor în condiții legale. ♦ Supraveghere continuă (morală sau materială); stăpînire, dominație. În urma victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei hitleriste, s-a adîncit și mai mult criza generală a imperialismului, care a pierdut controlul asupra țărilor din Europa răsăriteană și centrală. CONTEMPORANUL, S. II, 1949, nr. 156, 2/5. ♦ Putere de dirijare a propriilor sale gesturi și mișcări. Bolnavul și-a pierdut controlul mișcărilor. 2. Instituție însărcinată cu supravegherea unor activi­tăți. Controlul de stat ♦ Grup de persoane care supra­veghează un punct de trecere. Controlul verifică biletele la intrarea în sală. 3. (Numai la pl.) Registru de evidență a perso­nalului (și animalelor) unei unități militare. Șters din controalele armatei. – Pl. și: (1, 2) controluri.

Reținem de aici semnificația de supraveghere! În ultimă instanță, e vorba de îngrădire… Iar dacă îngrădirea se referă la condiționarea mentală, iată că lucrurile deja o iau razna și devin inacceptabile…

Din documentul „Controlul minții”, aflăm că prin 1996, Fundația Gorbaciov a organizat al doilea forum anual despre Situația în Lume, unde nu mai puțin de vreo 600 de reprezentanți ai elitei globale… Domnul Gorbaciov a transmis acestor participanți „prioritățile politice ale lumii”, că deh… așa-i cu oamenii politici, asta știu (sau nu), asta vorbesc… Așadar, care erau atunci în 1996 (și sunt și acum) prioritățile? Iată-le:

 1.  Globalizarea
 2. Mediul înconjurător
 3. Integrarea economică pe plan global
 4. Schimbarea sistemelor de învățământ
 5. Schimbarea conștiinței oamenilor pentru a deveni „solidari pe plan global”

Unele dintre aceste obiective au făcut deja progrese… Spuse așa, nu numai că ar părea în regulă, ba unii chiar le-ar considera (cel puțin pe unele) ca fiind generoase… Să le luăm pe rând:

 • Globalizarea înseamnă practic abolirea națiunilor, uniformizarea, renunțarea la identitatea națională… Nu cam asta se încearcă în Uniunea Europeană?
 • Deși în problema mediului înconjurător forumul lui Gorby a renunțat la teoria „găurii din stratul de ozon” (nu-i așa că în ultimii ani nu prea s-a mai auzit de ea?), punându-se în schimb accentul pe „poluarea atmosferică”, pentru combaterea căreia se impune reducerea standardului de viață ale plebei…
 • Integrarea economică este deja o realitate ce nu poate fi ignorată, „crizele” economice propagându-se cu mare viteză pe tot globul…
 • Sistemele de învățământ, așa cum am simțit și noi românii, trebuie să scoată oameni pregătiți pentru viață înarmați cu meserii manuale și nu… „savanți” înzestrați cu capacitatea de a gândi, pe principiul „carte multă nu se cere, prost să fii să ai putere…”; elevii trebuie să învețe să constituie colectivități și nu să piardă vremea încercând să-și găsească realizarea individuală.
 • Solidaritatea globală – oamenii trebuie să fie cetățeni ai „satului global”, renunțând la sentimente de atașament la familie, neam și țară…; iar golul mintal creat astfel trebuie umplut desigur cu ceva: ceva de tipul adorării divinității pământului, conform programei analitice a lui Robert Muler.

Noutatea adusă de acel forum a fost legată de necesitatea introducerii învățământului de partid și politic, cu caracter obligatoriu, pentru adulți, prin „redefinirea raporturilor dintre întreprindere și societate”. În acest sens, George McGown, președinte al Academiei Mondiale a Întreprinderilor arăta că „trebuie redefinite raporturile dintre întreprindere și societate”. Conform acestui teoretician, întreprinderea va juca un rol preponderent în „refasonarea societății”, transformându-și salariații „printr-un proces de educare perpetuă”, fiind de datoria întreprinderii să se asigure că doar „informația justă” despre lume ajunge la cunoștința salariaților… Ei, nu vă sună cunoscut? Nu-și amintesc unii dintre noi de… „lecțiile politice”? La acel seminar, unul din materiale spunea textual:

Avem acces la prea multe informaţii. Trebuie să limităm accesul doar la informaţia justă, la timpul potrivit. În următoarea fază de dezvoltare a organizării, trebuie să fasonăm informaţiile pentru salariaţii noștri folosind serii de tehnologii numite sisteme de cunoaștere. … În acest scop, companii de frunte înfiinţează astăzi posturi importante pentru oameni care să dirijeze cunoștinţele, numiţi șefi peste cunoștinţe.

Dar ce fel de cunoștințe va permite salariaților un astfel de șef? Doar acele cunoștințe care vor asigura ca „întreaga comunitate să construiască noua viziune”. E clar? Cum se numește explicit acest mod de abordare? Păi noi îi putem spune, fără a greși, cenzură! Iar această obligatorie spălare a creierelor este descrisă în programele planificate de elita conducătoare pentru restul omenirii în termeni mult mai vagi, așa cum sunt: „echipe”, „grupe”, „vizionare”, „teren comun”, „team building”… Tentativele de dizidență vor fi eliminate, ajungându-se astfel la o „minte colectivă” și la „solidaritate”, asta însemnând de fapt o aliniere și uniformizare perfectă a celor care nu fac parte din grupul elitist al „satului global” în care, raporturile dintre „sătenii globali” vor fi reglementate de o „dimensiune etică a guvernării globale”.

Pentru a dovedi că cele de mai sus n-au rămas doar simple vorbe, merită să vedem cum s-au petrecut deja lucrurile la noi, unde s-a născut CES România (Consiliul Economic și Social), care iată a elaborat încă din 2014 „STUDIUL – Rolul Consiliilor Economice și Sociale și al instituțiilor similare din UE în promovarea conceptului de Responsabilitate Socială a Companiilor”.

Și ne putem pune o întrebare firească: nu cumva apariția companiilor de procesare a informației la nivel global (Google, Facebook, etc) se înscriu pe această linie?

Dar cum e tratată problema religiilor în noua viziune globalistă? Păi religia, în sensul cunoscut azi, va fi eliminată. Rabinul Arthur Hertzberg a arătat că „religia creează tot atâtea probleme câte soluții încearcă să dea”, deoarece „religiile sunt … cele care instigă la ură”. Ei da, dar nu chiar toate religiile trebuie eliminate: budismul nu, acesta trebuie doar modificat și răspândit pe scară largă, deoarece „nici o altă religie nu are un efect așa de profund în lume ca budismul”. Există o carte („Awakening Earth: Exploring the Evolution of Human Culture and Consciousness” de Duane Elgin care prezintă o viziune idilică în care toți oamenii sunt înfrățiți într-o spiritualitate budistă.

Înarmată cu o conștiinţă și compasiune crescândă, omenirea va crea comunități care se pot întreţine fără a distruge. Oamenii se vor ocupa de restaurarea mediului înconjurător, vor reclădi orașele … și vor fi școlarizaţi pe tot timpul vieţii. Ritualuri reglementate vor sărbători ciclurile sezoniere ale planetei. „Zilele pământului” ne vor aminti că suntem toţi o singură familie umană și ne vor aminti de planeta vie Gea.

Așa cum scrie Elgin „această conștiinţă crescândă va „încarna un echilibru între arhetipurile masculine și feminine … Conștiinţa cosmică – știinţa că suntem legaţi de conștiinţa cosmosului viu – devine astfel o bază larg împărtășită de trăiri pentru cultura globală”.

Astfel de teorii chioare descriu chiar programa analitică a școlilor de stat și particulare infiltrate de „agenții schimbării”… Copiii învață de mult să serbeze zilele zeiței Gea, dar și ziua vrăjitoarelor și-a strigoilor la 1 Noiembrie…

Un exemplu al aplicării schimbării este următorul: dacă o școală de canto avea cincizeci de locuri, acele locuri erau ocupate de cincizeci dintre candidații care cântau cel mai bine; e complet greșit, spunea unul dintre participanții la forum, deoarece o astfel de selecție se bazează pe competiție, competiția în care unii cântau mai bine decât alții; iar cooperarea și colaborarea nu permite diferențierea dintre unul ce cântă bine și un afon; sau între unul care știe destulă anatomie pentru a deveni chirurg și unul care habar n-are; sau între unul care știe destulă fiziologie pentru a deveni medic și unul care n-a auzit și nu vrea s-audă de asta, dar care, conform noilor concepte de cooperare și colaborare va deveni totuși medic. De aceea, școlile au renunțat la note pentru modul în care copiii își însușesc materiile; se dau note pentru modul în care se aliniază politic.
Există un document numit „The Bhurban Statement” (pe care ue n-am reușit să-l găsesc) ce se declară a fi un „contract complet și realist pentru dezvoltarea umană”, conform căruia:

Cerem comunităţii globale să studieze și să realizeze următoarele 12 puncte:

 1. Fiecare ţară în curs de dezvoltare trebuie să pregătească un plan de acţiune concret pentru a asigura școlarizarea de bază … și să ofere îngrijire medicală tuturor oamenilor, inclusiv imunizarea universală.
 2. Fiecare ţară, bogată sau săracă, trebuie să formuleze o strategie de dezvoltare care să asigure că nivelul de sărăcie va fi înjumătăţit până în anul 2010 și complet eliminat în următoarele trei decenii. UNDP trebuie să-și asume un rol conducător în elaborarea acestor planuri naţionale și controlarea felului în care sunt aplicate.
 3. Se va elabora un plan de perspectivă pe 25 de ani,cu ţeluri și măsuri … pentru moderarea distanţelor crescânde dintre bogaţi și săraci atât în interiorul naţiunilor cât și între naţiuni … Banca Mondială (în cooperare cu agenţiile Naţiunilor Unite și cu băncile regionale) vor trebui să-și asume rolul conducător… supraveghind și elaborând rapoarte anuale despre realizări.
 4. Trebuie elaborată o strategie ca toţi să fie în câmpul muncii în toate ţările, bogate ori sărace. Încadrarea în câmpul muncii este de cea mai mare urgenţă. Unele din componențele esenţiale ale acestei strategii sunt investiţiile mari în educaţie și însușirea de meserii; și mijloace eficiente de a oferi accesul la teren cultivabil.
 5. Secolul care vine va fi celebrat că secolul adevăratei egalităţi între sexe … când o Agenție atotputernică pentru Avansarea Femeilor își va asuma responsabilitatea de a supraveghea progresul realizat.
 6. Trebuie să veghem ca guvernarea democratică și respectul pentru drepturile omului și pentru legalitate să fie instaurate ca normă naturală a societăţii civilizate. Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga trebuie să fie împuternicită să judece violările majore.
 7. Fiecare ţară, bogată ori săracă, trebuie să-și formuleze un plan naţional pentru mediul înconjurător ca să se asigure că-și limitează pretenţiile asupra resurselor naturale limitate ale pământului. O economie de susţinere globală cere o reașezare majoră în modul de viaţă de consumator al ţărilor bogate și o redistribuire pe scară largă în favoarea ţărilor sărace a accesului la resursele globale și la împrejurări favorabile. Toate naţiunile lumii trebuie să se angajeze colectiv să realizeze Agenda 21 elaborată de Întâlnirea la Nivel Înalt cu privire la Problemele Pământului din 1992.
 8. Revoluţia informaţională trebuie accelerată în ţările în curs de dezvoltare astfel încât aceste naţiuni să facă un salt înainte de câţiva zeci de ani.
 9. O comisie înaltă de persoane eminente trebuie să pregătească în anul ce vine un raport care să prezinte un nou plan de cooperare în dezvoltare … ca să pună accentul pe noile frontiere de securitate globală și dezvoltare umană. Toate naţiunile trebuie convinse … să-și demoleze protecţionismul în creștere … și trebuie să se identifice un nou sistem de guvernare globală mai democratică, care să includă mobilizarea de armate globale și perceperea de impozite globale care să finanţeze cerinţele crescânde ale securității globale umane.
 10. Naţiunile Unite trebuie să organizeze o nouă rundă de convorbiri despre dezarmare concentrate asupra dezarmării nucleare globale … și să instaureze un nou mecanism de mediere a cauzelor care provoacă tensiune în conflicte de durată nerezolvate și să încurajeze … naţiunile care fabrică armament să adopte un nou cod care să restrângă proliferarea armamentului la bazele militare.
 11. Naţiunile Unite trebuie să devină principalul custode al securităţii umane globale. În acest scop, rolul de dezvoltare al Naţiunilor Unite trebuie mult lărgit și trebuie să i se dea puteri ample de luare de decizii în tărâmul socio-economic prin stabilirea unui Consiliu de Securitate Economică. Nimeni nu trebuie să aibă drept de veto.
 1. O societate civilă globală cere ca instituţiile civile să fie mult întărite la toate nivelurile – local, naţional și global. Puterea supremă trebuie s-o aibă o Adunare Populară a Naţiunilor Unite … astfel încât să fie auzită vocea poporului … în toate deciziile care determină viaţa umană. Concomitent trebuie încurajată participarea locală în toate societăţile astfel încât în fine să fie inaugurată era împuternicirii poporului.

Și să le comentăm un pic, în ordinea prezentării:

 1. Școlarizarea de bază obligatorie în Statele Unite transformă copiii în brute analfabete controlate total, în vreme ce copiii educați în școli particulare și de către părinți sunt infinit superiori celor din școlile de stat; am văzut unele filme cu adolescenți din școlile publice americane; iar violența crescândă din școlile românești arată că procesul de implementare continuă și la noi. Îngrijirea medicală a tuturor oamenilor, să ne amintim medicina socialistă în care pacientul nu are voie să-și aleagă medicul, a fost și planul de acțiune a lui Hillary Clinton, plan eșuat datorită opoziției populare, abandonat pentru moment, dar a cărui punere în practică se va face etapizat…
  Inocularea universală practicată în China comunistă, unde pensionarii ce nu mai pot munci (și nu fac parte din elita partidului unic) primesc un vaccin „împotriva gripei”, iar decesul e constatat invariabil, la două sătpămâni după…
 2. Și România socialistă practica planurile cincinale, iar Uniunea Sovietică veghea la realizarea lor. Iată cum s-a „înjumătățit nivelul sărăciei” în Statele Unite, conform cifrelor oficiale: între 1974 și 1994, venitul celor mai săraci dintre americani (60%) a scăzut cu valori între 1 și 13,5%, în vreme ce veniturile celor aflați în partea de sus a piramidei (40%) a crescut cu între 6,4 și 25%, iar veniturile bogătașilor (5% din populație) au crescut cu 45%; și, probabil, o analiză a consecințelor crizei începute în 2008, ar arăta că lucrurile s-au înrăutățit și mai mult!
 3. Despre Banca Mondială și FMI mai trebuie comentarii? Și-au perfecționat „asasini economici” care fac ravagii de-a lungul și de-a latul pământului…
 4. Această strategie a fost implementată perfect în România socialistă, unde nu era cunoscut șomajul, iar țăranii erau „împroprietăriți”; desigur că cei arestați pentru „vagabondaj” și țăranii expropriați bătea câmpii…
 5. Și România socialistă avea grijă de egalitatea deplină a tovarășelor cu tovarășii; iar azi, partidele au grijă să „promoveze femeile”, nu-i așa…
 6. Altfel spus, procesele de tip stalinist să fie dirijate de la Haga.
 7. Cei care se plângeau că trăiesc în mizerie, în timp ce americanii huzuresc în prosperitate, se vor consola văzând că de-acum și americanii vor trăi în mizerie; averea produsă de munca americanilor va fi redistribuită astfel încât să nu mai aibă nici cu ce se lăuda, iar bancherii de la Banca Mondială și FMI vor stăpâni și mai mult din pământul, pădurile, munţii, lacurile și râurile popoarelor.
 8. Printre ultimele sintagme din discursurile prezidențiale ceaușiste era aceea a „revoluției informaționale”, respectiv îndosarierea computerizată a românilor; desigur că așa ceva e desuet azi când avem Facebook, unde fiecare-și completează scrupulos propriul dosar! 😉
 9. Ei, așa da… triumful comunismului global; o armată roșie mondială, recrutată din diverse naționalități, trimisă în locuri unde se vorbesc limbi necunoscute; jefuirea plebei la nivel global prin „impozite globale” pe care elita financiar-bancară va ști cum să le folosească… în propriile interese, cum altfel?
 10. Dar, dar cu o excepție…Israelul, care trebuie înarmat odată cu acele guverne favorabile lui; Israelul care deși deține arme atomice, n-a semnat Tratatul de Neproliferare a Armamentului Atomic.
 11. Guvernarea trebuie făcută prin birocrația instaurată de bancherii internaționali la sediul Națiunilor Unite și nu prin intermediul unor guverne locale, naționale, care eventual, să se identifice cu interesele celor guvernați. Sună actual?!
 12. Conform, nu-i așa, centralismului democratic, cunoscut deja de popoarele foste sub comunism.

Cam astea-s planurile și stadiul de implementare. Desigur că e loc de completări și discuții…

Deplasare în serie :: Controlul (2) >>

Cum apreciați acest articol?

Eu îl consider de 5 ⭐️ (altfel nu-l scriam). Tu?

Total voturi: 0 :: Media evaluării: 0

Fără voturi, încă! Fii primul la evaluarea acestui articol.

Dacă ați găsit acest articol util...

Urmăriți-mă pe social media!

Regret dacă acest articol nu v-a fost util!

Permiteți-mi să-l îmbunătățesc!

Spuneți-mi cum pot îmbunătăți acest articol?

5 thoughts on “Controlul (1)

 1. Magda 30 aprilie 2016 at 23:35

  UnChes…devine din ce în ce mai interesant conținutul blogului tău-:) E de rumegat în tihnă…în zilele-astea de odihnă, o să citesc pe-ndelete! Felicitările mele pentru articole, pentru stilul abordat…..

  • UnChes 1 mai 2016 at 7:45

   Mulțumesc pentru aceste aprecieri…

Lasă o urmă a trecerii tale pe aici. Un comentariu e binevenit!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.