Tot despre predicție


Așadar, pe de o parte, noi, oamenii, avem o tendință înnăscută de a gândi „îngust”, printr-un proces de „canalizare”, iar pe de altă parte, atunci când facem predicții, supraestimăm… Și asta conduce inevitabil la – practic – anularea capacității noastre de predicție. Și asta, pentru…

...

Nu putem prezice…


Printre noile tehnologii apărute în viața noastră se numără calculatorul, internetul și laserul. Toate au apărut fără planificare. Au fost … Grav este faptul că deși istoria e plină de așa ceva, oamenii continuă să facă proiecții în viitor folosind instrumente și metode ce ignoră…

...

Eroarea ludică


Pentru a ne introduce în ceea ce numește „eroarea ludică”, domnul Taleb ne prezintă două tipologii de persoane exemplificate prin cel numit „Tony Grăsanul” și „John non-brooklynezul”. Tony Dincolo de problemele sale cu țesutul adipos exagerat, Tony este persoana ce trăiește degajat, încearcă să obțină…

...

O nouă criză financiară? Metode de prevenire.


Se vorbește din nou, mai mult sau mai puțin voalat de o nouă criză financiară. Încă din 2012, Nassim Nicholas Taleb (celebrul autor al „Lebedei Negre”) și George A. Martin au prezentat în cadrul SAIS (Southern Association of Independent School) cum poate fi prevenită o…

...

Dovezile tăcute


Nicholas Taleb ne mai prezintă o eroare umană a modului de înțelegere a evenimentelor: cea a dovezilor tăcute, cu referire la faptul că istoria nu numai că ne ascunde … Ne ascunde chiar și capacitatea sa de a le genera…. Povestea adoratorilor înecați De la…

...

Anticamera speranței


Nu o dată ne putem întreba de ce nu se angrenează toți oamenii în activități intelectuale, științifice sau artistice… Desigur că există acel răspuns să-i spunem… „colocvial”, glumeț prin care imediat cineva ne va răspunde: „Pentru că cineva trebuie să mai și lucreze dom’le!” Un…

...

Eroarea narativă


În general, oamenii au o pasiune pentru povești, anecdotică și simplificare concretizată prin sintetizare… Căci, în ultimă instanță, ce altceva sunt proverbele, spre exemplu, decât sinteze ale unor realități mai complexe… Cauzalitate… Eroarea narativă este legată de o vulnerabilitate a noastră: tendința exagerată de a…

...

Confirmări?


Confirmarea poate fi o eroare periculoasă… Analizând doar primele o mie de zile ale vieții curcanului, oricine ar putea spune că nu există nici o dovadă a posibilității apariției unor evenimente majore pentru acesta. Această afirmație nu trebuie în nici un caz confundată cu una…

...

Curcanul? Un fraier…


Ce ne poate spune povestea curcanului Un alt nume al  este acela de surpriză!😳 Surpriza, fie ea mare sau mică, poate apărea ca urmare a unor așteptări, cu totul altele decât realitatea constatată ulterior, iar așteptările pot fi generate de multe ori de ceea ce…

...

Extremistan versus Mediocristan


Scalabil sau nescalabil? O profesie poate fi considerată „scalabilă” dacă nu ești plătit cu ora, respectiv dacă nu e supusă limitărilor generate de cantitatea de muncă depusă. Profesiile nescalabile sunt limitate de numărul de clienți/pacienți/produse ai procesului muncii; ele sunt predictabile, chiar dacă pot prezenta…

...